gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Продължават дейностите по проекта за развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш - Община Силистра


picture

Публикувано на 15 юли 2015 г.


На проведен семинар днес, 15 юли 2015 г. в конферентната зала на хотел "Дръстър" бяха представени възможностите за развитието на общ пазар за земеделски култури и влияниянието на транспортната инфраструктура за по-добра логистика и достъпност до пазарите от двете страни на Дунав.

Ръководителят на проекта за Община Силистра, инж. Валери Георгиев, разясни, че участъкът от четвъртокласната пътна мрежа между селата Бабук и Срацимир, който подлежи на ремонтни дейности, е с дължина 10,62 км. Той подчерта, че пътят е от голямо значение за добрите транспортни връзки на област Силистра със съседните области - Шумен, Добрич, Русе и Разград. Бюджетът за Община Силистра по проекта е 2 889 201,16 евро. От Европейски Фонд за Регионално Развитие - 2 440 219,30 евро, от националния бюджет на Р. България - 375 596,15 евро, съфинансирането на Община Силистра е в размер на 73 385,71 евро.

Основна цел на проекта е да се улесни достъпът на населението, на комуникацията и публичните услуги в трансграничния регион на Силистра и Кълъраш чрез подобряване на транспортната инфраструктура.

В резултат на проекта ще бъде рехабилитирана 10 км и 62м четвъртокласна пътна мрежа в региона Силистра, повишена трансграничната мобилност на населението на Дунавския регион, подобрена физическата среда и качеството на живот за населението на Дунавския регион, подобрена визия на трансграничния регион като цяло, чрез обновеното състояние на пътната инфраструктура, свързана с международните и националните пътни системи и улеснен междукултурен диалог и социално и икономическо сближаване чрез подобряване на достъпа в трансграничния регион.

По един от панелите в семинара, директорът на ОД "Държавен фонд - Земеделие" г-жа Христина Николова направи кратко представяне на възможностите пред земеделските производители (в частност плодове и зеленчуци) за кандидатстване по схеми и мерки, финансирани от Европейския фонд за развитие, както и вариантите, по които двете населени места да осъществяват сътрудничество в тази област и да развиват икономическия потенциал на региона. Акцент в дискусията бяха коалирането на производители от населените места в двете общини и износът към пазари в трети страни.

По време на днешния семинар бяха дискутирани още добрите практики за опазване на културното наследство в селските райони, ефектът на проекта за развитие на общ пазар за земеделски култури, посещение на земеделска кооперация и обмен на добри практики в селското стопанство.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3007
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3007