gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Пазарджик обявява Трети национален конкурс за млади поети "Димитър Бояджиев" 2015 г.


picture

Публикувано на 29 юли 2015 г.


Право за участие в националния конкурс имат автори до 30-годишна възраст.
Участието е анонимно. Всеки автор изпраща до 5 непубликувани стихотворения по електронен път (secretary@pazardjik.bg) или по пощата, в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за контакти, на адрес: 4400 Пазарджик, бул. "България" №2, Община Пазарджик, Дирекция "Образование и култура".

Краен срок за получаване на творбите - 18 септември.
Телефони за справка: 034/ 402 203; 0889 342 001

Резултатите от конкурса се обявяват на 1 октомври, Деня на поезията.

Наградите са:


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3028
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3028