gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Продължават ремонтните дейности в изпълнение на проект "Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра"


picture

Публикувано на 13 август 2015 г.


Продължават ремонтните дейности в изпълнение на проект "Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра". Припомняме, че движението за моторни превозни средства по ул. "Москва" в участъка - от ул. "Илия Блъсков" до ул. "Гено Чолаков" е забранено със Заповед на Кмета на община Силистра.

Приключи подмяната на настилката на тротоара по улица "Седми септември" в участъка ПГМТ "Вл. Комаров" - Римска гробница. В момента продължават дейностите по подмяна на тротоарната настилка по улица "Иван Василев".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3043
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3043