gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Утре, 10 септември, ще бъдат отчетени резултатите от конкурсната сесия "Младите за Силистра"


picture

Публикувано на 09 септември 2015 г.


Традиция стана в празничните дни на Силистра да се отчетат и резултатите от реализирането на малки проекти на неформални младежки организации и групи по конкурсна сесия "Младите за Силистра". На 10 септември от 16:00 ч. Заседателната зала на Oбщината ще събере млади хора-участници в конкурсната сесия, които ще представят своите проекти и ще споделят личните си впечатления от участието в тях.  От 2011 г. до сега са реализирани 32 проекта на обща стойност 22 200 лв. Основната цел е насочена към подкрепа на идеи, подпомагащи политиката на Община Силистра в сферата на младежките дейности, стимулиране на младежката инициативност и таланти, личностното развитие на младите хора и тяхното пълноценно участие в живота на Общината.

Тази година Община Силистра финансира 7 младежки проекта, в които планираните дейности бяха ориентирани към:

С презентации пред по-широка публика ще бъдат представени резултатите от проектите. Надяваме се на ново финансиране през 2016 г., както и на още по-иновативни проектни идеи.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3106
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3106