gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Поздрав за Първия учебен ден


picture

Публикувано на 15 септември 2015 г.


Уважаеми учителски колегиум,
Уважаеми родители и гости ,
Скъпи ученици,

Приемете моите сърдечни поздрави по случай Първия учебен ден и откриването на Новата учебна 2015- 2016г.
Училището е институцията на бъдещето, гарантираща днес образование, възпитание и развитие в реалността. Училището чертае нови траектории на познание. Това е мястото - средище на духовност, на амбиции за реализация на мечти, тук са приятелствата и силните емоции на детството и юношеството.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3141
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3141