gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Продължават дейностите по водния цикъл


picture

Публикувано на 07 октомври 2015 г.


Със Заповед №ЗК-1612 от 06.10.2015 год., във връзка с утвърден проект за "Временна организация и безопасност на движението" по проект: "Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра", временно се ограничава достъпът и да се затварят за движение следните улици:

Във връзка с това молим всички живущи в горепосочените участъци да преместят автомобилите си и да освободят територията за строително-ремонтните дейности.

Забранено е паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като не се допуска преминаване по горецитираните пътни артерии. Не се допуска паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и/или създава предпоставки за възникване на опасност от пътнотранспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.

Заповедта не важи за автомобили със специален режим на движение.

Улици, по които се извършват изкопни работи и улици, по които е забранено паркирането на МПС-та.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3220
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3220