gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Ден на българския лекар


picture

Публикувано на 19 октомври 2015 г.


С най-топли чувства Ви поздравяваме по повод Празника на българския лекар - 19-ти октомври.
Всички Вие - лекарите, продължавате да работите усърдно и сърдечно в името на здравеопазването на гражданите. Вие сте призвани всекидневно да спасявате човешки живот и да връщате надеждата и усмивката по лицата на пациентите.
Пожелаваме Ви здраве, лично щастие и много успехи във високохуманната ви професия.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3235
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3235