gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Днес стартира работата по проект "Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш - Силистра"


picture

Публикувано на 23 октомври 2015 г.


Със символична първа копка, днес стартира работата по проект "Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш - Силистра" в района на общините: Индепенденца - Република Румъния и Силистрa - Република България, които са част от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.".

Сред официалните лица на събитието бяха: изпълняващият длъжността кмет на община Силистра инж. Емил Гойчев, кметът на Комуна Индепенденца - Лика Войку, управителят на фирмата -изпълнител по проекта - инж. Димо Мирчев, представителят на авторския надзор инж. Владимир Айдемирски, кметският наместник Ангел Желев, директори на дирекции в Община Силистра.

Заложените дейности по проекта за водещия партньор - комуна Индепенденца засягат 15.2 км от пътя в комуната. Вторият партньор - Община Силистра ще рехабилитира участък от 7.8 км от четвъртокласната пътна мрежа. Отсечките, които ще бъдат ремонтирани от четвъртокласната пътна мрежа са: от разклона на път III - 218 през село Полк. Ламбриново до село Смилец и от село Смилец до разклона на път III - 218.

С реализирането на проекта ще се подобри технико-експлоатационното качество на пътя и ще се подобри отводняването на пътя. В дейностите са заложени полагане на нов износващ пласт, преасфалтиране, рехабилитиране на тротоари и бордюри. Ще бъдат изградени 3 нови отводнителни съоръжения, а необлицованите окопи ще бъдат почистени.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3244
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3244