gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Информация за ремонтните дейности по проект "Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра"


picture

Публикувано на 29 октомври 2015 г.


Продължават ремонтните дейности в изпълнение на проект "Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра".
Община Силистра информира гражданите и гостите на града, че от днес започват ремонтните дейности по асфалтирането на ул. "Юрий Венелин" в гр. Силистра.
Предстои да започнат ремонтните дейности по асфалтирането на:
- ул. "Петър Мутафчиев" - пред МБАЛ - гр. Силистра ;
- ул. "Александър Стамболийски";
- ул. "Генерал Тошев";
Във връзка с това молим всички живущи в горепосочените участъци да преместят автомобилите си и да освободят територията за строително-ремонтните дейности.
Движението на МПС в посочените участъци е забранено. Молим гражданите да се съобразяват с поставените указателни табели и да съдействат за по-бързото приключване на строително-ремонтните дейности. Автомобилите, които пречат на тяхното извършване, ще бъдат премахнати принудително за сметка на техните собственици.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3251
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3251