gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Честит празник на българските полицаи!


picture

Публикувано на 08 ноември 2015 г.


Уважаеми дами и господа, служители в полицейските служби,

С най-топли чувства Ви поздравяваме по повод професионалния празник на българската полиция.
В този ден е редно да отдадем дължимото на всички мъже и жени- полицейски служители, които ежедневно се борят за спазването на българското законодателство и се изправят лице в лице с много предизвикателства.
Честит празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3264
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3264