gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" І


Публикувано на 23 ноември 2015 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2015/23.11.2015-a4241af71327b37f0a669e722f6a8b111.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3310