gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление за провеждане на конкурсна процедура за избор на двама социални работници за сформиране на екип по приемна грижа на общинско ниво


Публикувано на 15 декември 2015 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2015/15.12.2015-c86f4c4d7af087974fb5dd5516d29e161.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3370