gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра е партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект "Нови възможности за грижа"


Публикувано на 15 декември 2015 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2015/15.12.2015-8f7d5ddaf83b78896f3a05c31f8fe3f01.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3371