gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Покана за провеждане на заключителна пресконференция по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013


Публикувано на 16 декември 2015 г.


Уважаеми граждани и представители на медии,

От името на кмета на община Силистра- д-р Юлиян Найденов, имаме удоволствието да Ви поканим на заключителната пресконференция във връзка с приключване на Проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра" по Оперативна програма "Регионално развитие", която включва няколко събития:

На 17 декември / четвъртък/ от 13.00ч. на втория шадраван в Дунавския парк ще се проведе официална церемония, съпроводена с брифинг в Заседателната зала на общинска администрация- Силистра /зала № 202/.
Очакваме да присъства представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Проектът "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра" се изпълнява по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Бюджетна линия BG161PO001/1.4-09/2012, договор №BG161PO001/1.4-09/2012/011.
Вашето присъствие е важно за нас.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3376
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3376