gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Нов социален проект на Община Силистра


Публикувано на 17 декември 2015 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2015/17.12.2015-38cb506f28688ecf760110be7c97d8951.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3386