gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Жителите на с. Полковник Ламбриново и на село Смилец ще пътуват по обновен път


picture

Публикувано на 22 декември 2015 г.


Днес на заключителното събитие по проект: ,,Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш-Силистра" в района на общините: Индепенденца-Република Румъния и Силистрa-Република България, д-р Юлиян Найденов и изпълнителите по проекта откриха рехабилитираната пътна отсечка. 
Основната цел на проекта е подобряване развитието в трансгранична зона, чрез ремонт на четвъртокласна пътна мрежа. Община Силистра рехабилитира участък от 7,8 км от пътната мрежа. В изпълнението му са положени 16 200 тона асфалт. В населените места с. Ламбриново и с. Смилец са направени 5600 кв.м нови тротоари, монтирани 3500 м големи и 900 м малки бордюри. За осигуряване безопасността на движението е положена нова пътна маркировка, монтирани нови пътни знаци и 1300 м стоманена предпазна ограда.
Кметът на община Силистра - д-р Юлиян Найденов, благодари на екипа и фирмата-изпълнител за пряката ангажираност към всеки детайл по работата на проекта, което е допринесло за бързото и ефективно изпълнение.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3399
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3399