gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 02 януари 2016 г.


Община Силистра напомня, че разчита на отговорното отношение на всички водачи на моторни превозни средства. Да се паркира само на определените за целта места е важно за опесъчавенето и снегопочистването на улиците.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3408