gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Две банки са кандидати за отпускане на инвестиционен кредит на общината


picture

Публикувано на 21 юли 2010 г.


Две банки се явиха на първия тур от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за отпускане на инвестиционен кредит от 2,5 млн. лв. на община Силистра днес.

Комисия, председателствана от заместник-кмета по финансите Милен Пенчев, разгледа документацията на участниците: Банка ДСК ЕАД – клон Силистра и Търговска банка – Д, гр. София.

На 22 юли от 14.00 часа ще бъдат отворени ценовите оферти, съобщиха от отдел „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки”.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=341
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=341