gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 04 януари 2016 г.


Община Силистра, Дирекция "Икономика" съобщава на гражданите, които желаят да участват  в "Мартенски базар", че документи ще се приемат от 11.01.2016 г. в Информационен център на Общината, гише "Стопански дейности".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3413