gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра набира заявления на кандидати за заемане на длъжността "Работник - поддръжка", по одобрена заявка по Проект "Обучение и заетост на младите хора"


picture

Публикувано на 15 януари 2016 г.


Община Силистра набира заявления на кандидати за заемане на длъжността "Работник  - поддръжка", по одобрена заявка по Проект "Обучение и заетост на младите хора".

На одобрените лица се осигурява заетост за период от 6 месеца, с размер на основното трудово възнаграждение по договор - 420.00 лв.

Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст, включително на регистрираните в дирекция "Бюро по труда" към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

Проектът ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които ще получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място.

Критерии за кандидатстване:

Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни младежи до 29г. вкл., които са:

За информация и контакти:
Община Силистра
ул. "Симеон Велики" №33
етаж 3, стая 315
тел. 086/ 816 - 238

* Заявление за участие


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3443
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3443