gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Конкурсна сесия - "Младите за Силистра 2016"


picture

Публикувано на 01 февруари 2016 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

Конкурсна сесия - "Младите за Силистра 2016"

Община Силистра за поредна шеста година стартира процедура за финансиране на проекти на неформални младежки групи с общ размер 5 000,00 лв. Максималният размер за едно проектно предложение е 1000,00 лв. Целта е да се насърчи инициативността, предприемчивостта и творчеството младите хора. Кандидатстващите неформални групи трябва да са съставени от минимум 10 младежи на възраст от 15 до 29 години.

Проектите ще се реализират в периода от 1 април до 15 май 2016 г. Финансовото подпомагане е за обезпечаване на дейностите, а трудът, който се полага от младежите е доброволен.

По настоящата процедура ще бъдат подкрепени проектни предложения, в които планираните дейности са ориентирани към:

Очакваме интересни и разнообразни инициативи от младите хора, така както е било и през изминалите години.

* Документи за участие


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3488
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3488