gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

С розовата фланелка - Не на тормоза в училище


picture

Публикувано на 22 февруари 2016 г.


За втора поредна година Община Силистра, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и отдел "Образование и младежки дейности" подкрепиха инициативата на Ученически парламент - Силистра да бъде отбелязан Деня срещу тормоза в училище, 24.02.2016 г. (последната сряда от месец февруари).

Идеята на младежите - доброволци от Ученически парламент и други организации е отново във всяко училище да се организира кът, където да бъде поставен плакат за послания и в рамките на голямото междучасие да се приканят учениците да запишат свое послание против училищния тормоз, срещу което да получат прегръдка и меденка.

Денят срещу тормоза в училище ще бъде популяризиран чрез сайта на Община Силистра и видеостената в центъра на града. Сложете розова фланелка в знак на протест срещу тормоза в училище.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3512
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3512