gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Честита Баба Марта!


picture

Публикувано на 01 март 2016 г.


На всички желая здраве, семейно добруване и благоденствие!
Да пазим българските традиции, те ни отличават като народ с богата духовност!
Честит празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3534