gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 01 март 2016 г.


Уважаеми самодейци,
Първи март има своята символика в културната традиция на милата ни Родина. Закичването с мартеница повелява здраве и добруване. На този ден дейците на любителското художествено творчество отбелязват стремежа ни да запазим възрожденския дух на нацията и да я завещаем на наследниците си.
Приемете моите най- сърдечни поздрави по повод съществения принос на читалищата за запазването и развитието на българската духовност и култура през вековете.
Вашата всеотдайност за развитието и съхраняването на българското народно творчество и традиции заслужава последователи и уважение. Заслужават благодарност. Вашият труд, богатството на културните традиции и обичаи определят нашата идентичност. Това е ден, посветен на стремежа на българина да пребъде!
Честит празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3535