gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Със Заповед на кмета на Община Силистра временно се ограничава достъпа и да се затваря поетапно за движение участък на ул. "Дръстър"


Публикувано на 11 март 2016 г.


Със Заповед №ЗК-417 на кмета на Община Силистра от 14.03.2016 г. /понеделник/ до 19.03.2016 г. /събота/, временно да се ограничи достъпа и да се затваря поетапно за движение: 
ул. "Дръстър", гр. Силистра, в участъка от кръстовището с бул. "Македония" /сградата на ОД на МВР - Силистра/, до пресечката с бул. "7-ми септември" /двор на ОУ "Н. Й. Вапцаров"/.

Забранява се паркирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и/или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия. 
Изпълнителите на гореописаните дейности да предприемат всички необходими мерки и фактически действия по осигуряване на безопасността и своевременното сигнализиране, и обозначаване на частите от уличното платно при неговото затваряне.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3559
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3559