gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Всяка капка е ценна


picture

Публикувано на 22 март 2016 г.


Световният ден на водата - 22 март беше отбелязан в ПГМТ "Владимир Комаров"
Целта на инициативата е да се провокира екологичното мислене, възпитаване у учениците на любов към природата и да достигнат до извода, че животът на планетата е немислим без вода.
По случай Деня на водата в 8-a клас се проведе тематичен час, в който се организира състезание и викторина с въпроси "Какво знам за водата".
Участниците в състезанието бяха разделени на отбори и отговаряха на въпроси, свързани с водата.
След отборното състезание следва забавна викторина с индивидуални награди.
Във фоайето на гимназията, Емил Атанасoв от 10-а клас представи мултимедийна презентация "Водата - извор на живот", която помогна на учениците да разберат посланието на инициативата "Всяка капка си струва".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3586
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3586