gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение относно: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра


Публикувано на 25 март 2016 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ

ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра

Община Силистра публикува Списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, които има право да възлага, считано от 10.04.2016 г., за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на ЗОП или влизане в законна сила на решението за избор на изпълнител/провеждане на нова процедура по реда на ЗОП, но не по-късно от 31.12.2016 г., съгласно Решение № 1-318-1 / 24.03.2016 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, и образец на заявлението до Кмета на Община Силистра за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17,00 ч. на 01.04.2016 г.

Приложения:

  1. Списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра.
  2. Образец на заявление за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

25.03.2016 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3597
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3597