gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Конкурс за ученици на тема "Цветовете на живота"


picture

Публикувано на 29 март 2016 г.


Община Силистра - Превантивен информационен център по зависимости, в партньорство с отдел "Образование и младежки дейности" и Детско и училищно здравеопазване обявяват конкурс за ученици на тема "Цветовете на живота". Целта на конкурса е да се насърчи творческото мислене и умението на децата и юношите чрез средствата на изкуството да изразят личното си отношение към проблемите, свързани с употребата на наркотици, да показват различни алтернативи и отправят позитивно послание към връстниците си.

Конкурсът е разделен на четири категории: рисунка, фотоколаж, видеоклип и фотография.

В категория рисунка могат да участват ученици от 1-ви до 4-ти клас, а в категориите фотоколаж, видеоклип и фотография - ученици от 5-ти до 12-ти клас, разделени в две възрастови групи: І-ва възрастова група - 5-7 клас и ІІ-ра възрастова група - 8-12 клас.

Крайният срок за предаване на творбите е 28 април 2016 г. /четвъртък/ в Превантивния информационен център по зависимости, ул. "Симеон Велики" №135, Младежки дом, ет. 2, зала 204 или на E-mail: pic_silistra@abv.bg.

Информация за условията за участие в конкурса е поместена на сайта на Община Силистра- www.silistra.bg, и на фейсбук страницата на Превантивния информационен център по зависимости - fb.me/pic.silistra - Превантивен Център Силистра.

Статут на конкурс "Цветовете на живота"


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3607
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3607