gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Покана


Публикувано на 30 март 2016 г.


Силистренската общинска организация на Съюза на инвалидите в Бълария/СИБ/ ще проведе на 6 април от 10.00 часа Общо отчетно-изборно събрание в клуба. Канят се да посетят събранието членовете на Съюза на инвалидите в България от общината или техни пълномощници с подписано пълномощно.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3609