gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявена е нова процедура за отпускане на кредит


picture

Публикувано на 11 август 2010 г.


Обявена е процедура „Договаряне с обявление” по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на банка, която ще отпусне дългосрочен револвиращ кредит на община Силистра, съобщиха от общинския отдел „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки”.

До 23 август се очаква да бъдат подадени заявления за участие в процедурата от различни банки. Допуснатите на първия етап ще бъдат поканени да представят оферти.

Първоначалната открита процедура за избор бе прекратена, тъй като предложените условия за кредитиране от ДСК и ДБанк не са били в съответствие с предварително обявените изисквания от възложителя, поясниха юристи от отдела.

С кредита от 2,5 млн. лв. общината планира да подпомогне частта за съфинансиране на инвестиционни проекти.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=361
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=361