gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен "Нота по нота"


Публикувано на 07 април 2016 г.


На 12, 13, 14 и 15 май 2016 година ще се проведе Международният конкурс за млади изпълнители на популярна песен "Нота по нота " в град Пазарджик - в сградата на Младежкия дом .
Конкурсът дава възможност както за изява на млади таланти, така и за популяризиране на българската песен, приобщаване на децата и младежите към популярната песен, утвърждаване на изпълнителското изкуство и работа с водещи музикални педагози в България.
За първи път тази година във формата "Нота по нота" се дава възможност за представяне на български младежки рок групи в секцията Torta rock.
Заявки за участие се приемат до 9.05.2016 година за индивидуални изпълнители, дуети и вокални групи и до 3.05.2016 година за рок групи на адрес : 4400 гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №6 , Младежки дом или на
e-mail: notaponota_pz@abv.bg.

За допълнителна информация и контакти:

тел.:  034/   44 - 46 - 50  ,  44 - 44 - 26 ; e-mail: notaponota_pz@abv.bg

www.mdompazardjik.com ; www.pz-mikc.bg


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3633
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3633