gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Промени в срока на новата процедура за револвиращ кредит


Публикувано на 23 август 2010 г.


По препоръка на Службата за публикации на ЕС е удължен срокът за подаване на заявления от банки, кандидатстващи за отпускане на револвиращ кредит в размер на 2,5 млн. лв. на община Силистра.
До 27 август, 11.00 часа ще се подават заявления за участие в процедурата „Договаряне с обявление” по Закона за обществените поръчки.
За 14.00 часа в същия ден е предвидено разглеждането на заявленията, уточниха от общинския отдел "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки".
Припомням, че с кредита от 2,5 млн. лв. общината планира да подпомогне частта за съфинансиране на инвестиционни проекти.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=364