gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра обявява конкурс за длъжността "Директор" на ОДЗ "Мир", с. Айдемир, Община Силистра


Публикувано на 14 април 2016 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2016/14.04.2016-726554f4bf99c1d2f90f001c8115e6e71.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3662