gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Министърът на околната среда и водите, Ивелина Василева одобри за финансиране от ПУДООС проектните предложения от Раздел 1,2,3 от Община Силистра


Публикувано на 14 април 2016 г.


Петте проектни предложения, които са одобрени и пряко касаят общността са: "Да възстановим пътя към нашата история - крепостта Меджиди табия ,гр. Силистра"
Това е проект, с който пътят по стълбите към Крепостта ще бъде реновиран, ще бъдат изградени площадки за игра, ще се подмени горския фонд и др.
С пари от Програмата ще започне" Възстановяване на тревната площ в средната ивица на ул"Седми септември" в участъка от ул" Петър Бояджиев" до ул"Добрич". Ще се изгради кът за отдих и почивка, село Сребърна, община Силистра. Тези три проекта са на стойност всеки един от тях до 10 000.00лв.

С до 5 000.00лв. ще бъдат финансирани проектите: на ЕГ"Пейо Яворов" , " Зелена идея за нашето училище", на ЦДГ
" Здравец" ,с. Калипетрово- "Приятели с природата" и ЦДГ" Радост" с проекта "Облагородена природна среда в детската градина- извор на здраве и радост".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3663
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3663