gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Покана за пресконференция


Публикувано на 14 април 2016 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2016/14.04.2016-044d91f77cc2b017dc61cb7f02fe0fc81.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3666