gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Приключи изпълнението на Проект за активно включване неправителствения сектор по процеса на провеждане на публични политики в община Силистра


picture

Публикувано на 15 април 2016 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2016/20.04.2016-245eac906ee7a0e1d0e44185f6c667f31.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3684