gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра награждава участниците в ученическия конкурс за рисунка и есе "Дъга на толерантността" - Силистра 2016


picture

Публикувано на 21 април 2016 г.


През месец февруари тази година бе обявен ежегодният конкурс "Дъга на толерантността", в който ученици от І-ви до ХІІ клас имаха възможност да се включат с рисунка и есе. Той се организира от Община Силистра и Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Община Силистра. Темата за тази година беше: "Обичаите на етносите в моя край". Целта на конкурса е да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България. 
Комисия, определена със заповед на кмета на Община Силистра, оцени и класира творбите в двата раздела - рисунка и есе. Според изискванията на конкурса, с рисунка бе предоставена възможността да се включат ученици от І-ви до VІІ клас, разделени в две възрастови групи, а с есе или разказ - ученици от VІІІ до ХІІ клас. 
Награждаването на класиралите се ученици ще се проведе на 26 април 2016 г. /вторник/ от 15.00 часа в Изложбената зала на 1-вия етаж на Художествена галерия - Силистра. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на сайта на Община Силистра след отчитането му.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3694
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3694