gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРИЕХА ЗАКРИВАНЕТО НА СОУ "ЮРИЙ ГАГАРИН"


picture

Публикувано на 28 април 2016 г.


В присъствието на родители на ученици от СОУ "Гагарин" , Общинският съвет - Силистра взе решение да закрие училището.

Основен мотив за предложението на общинска администрация бе фактът, че намалява броя на посещаемост и на ангажираност в учебния процес.

Учебната година 2015 г. започва по данни на учителската колегия, подадена към отдел "Образование" и РОИ - МОН със 115 ученици, три месеца по-късно броят им е 99, а през месец април 88. За 2016 година няма приети първокласници. В същото време неразплатените разходи нарастват и към 31.03.2016 г. те са в размер на 107 129 лв.

"До решението да се закрие училището се стигна трудно. То е непопулярно, много отговорно и емоционално решение". - каза Денка Михайлова, зам.-кмет "Хуманитарни дейности" и За Кмет в заседанието. Михайлова даде брифинг за журналисти заедно с Габриела Миткова - началник РИО на МОН в област Силистра.

"Решението е неотложно и защото е отлагано няколко пъти в годините - каза Миткова. Факт е, че учениците намаляват с над 1400, за година, Не може да се води нормален учебен процес с шест ученици в клас, колкото и добър да е един мениджър, няма откъде да дойде пълняемостта на паралелките, каквито са изискванията на МОН."

Учениците, който са възпитаници на СОУ "Гагарин" ще бъдат пренасочени, а до дни ще се проведе съвместна родителска среща за бъдещите възможности при обучението на децата.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3717
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3717