gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО "П. ПЕНЕВ" В НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ


picture

Публикувано на 28 април 2016 г.


На 21 и 22 април 2016 г. се проведе VІІІ Панорама на професионалното образование в гр. Пловдив под егидата на МОН.

В рамките на събитието се организира националният кръг на състезанията по 11 професии, в които се включиха 350 ученици от 150 професионални гимназии от всички административни области в страната.

Професионална гимназия по строителство ”П. Пенев” - Силистра участва с два отбора по състезателните дисциплини „Зидарии“ и „Сухо строителство“.

В оспорваната надпревара учениците Радослав Димитров и Петър Урумов от Х клас, с ръководители инж. Латинка Биволарова и Доню Димитров завоюваха призовото първо място в дисциплината „Зидарии“.Учениците в състезателна дисциплина „Сухо строителство“ - Боян Пламенов Александров и Павел Пламенов Маринов заеха осмо място.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3718
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3718