gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

IV-ТО МЯСТО ЗА УЧЕНИК ОТ ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - СИЛИСТРА НА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ


Публикувано на 16 май 2016 г.


От 6-9 май 2016 година в град Велико Търново се проведе IX-та национална олимпиада по Гражданско образование, организирана от Министерството на образованието и науката.
До участие в заключителния етап на олимпиадата от област Силистра в първа възрастова група I – IV клас бе допусната Ния Атанасова - ученичка от трети клас при ОУ „Отец Паисий“, град Силистра, с класен ръководител Дарина Панова, с проекта „Куче с очила“ .
Деветгодишната Ния успя да впечатли професионалното жури оглавено от доц. д-р Захари Захариев – преподавател по методика на обучението по философски дисциплини в ДИУУ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, град София и председател на националната комисия на олимпиадата с високи презентационни умения по време на защитата на проекта и зае престижното за национален кръг 4-то място във възрастова група I-IV клас.
Проектът „Куче с очила“ е с продължителност шест месеца. Дейностите целят предоставянето на правила за деца за безопасно общуване с непознати хора, информация как да реагират при беда и към кого да се обръщат при нужда от помощ, а също така и правила за родители при изграждане на „семеен код“ за общуване с децата им.
Участието в националния кръг на олимпиадата дава възможност на училището да работи по Национална програма за развитие на средното образование „Ученически олимпиади и състезания“ модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ през 2016-2017 учебна година.
Снимков материал от реализираните към момента дейности, както и моменти от защитата на проекта на национален кръг е достъпен на сайта на ОУ „Отец Паисий” www.paisii.oisy.org.

„В лунапарка се забавлявай,
играй на воля и внимавай.
С непознати не се съгласявай,
за лакомства не се предавай!
Не играй с лабрадора
на непознати хора!“
от Ния


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3763
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3763