gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

XXXIII НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ "ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ" ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


picture

Публикувано на 01 юни 2016 г.


През есента на 2016 г. за тридесет и трети път Стара Загора ще бъде домакин на Националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев". Конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от страната и се е утвърдил през годините като една необходимост за тяхното развитие. За много от участниците той е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка. Националният конкурс е утвърдена школа за откриване на таланти, пространство за контакти и творчески обмен, място за раждане на нови творчески идеи. Тук младите творци се срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, опознават се и създават нови приятелства.
В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса – 04.11.2016г. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в три еднообразни екземпляра.
Творби на участниците се приемат до 9 октомври 2016 година на:
И-майл: lib@rodina-bg.org ; факс: 042 603 950; или с препоръчителна кореспонденция на адрес: 6 000 Стара Загора, бул. Руски 17, Библиотека „Родина“. 
Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени име и фамилия, настоящ адрес, телефон и дата на раждане на участника.
За повече информация: 0884 477 915 – Красимира Лекова, 042 630 113 – Библиотека „Родина“.
Организатори: Община Стара Загора, Библиотека „Родина”, Къща музей „Гео Милев".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3810
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3810