gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОЧВА НАЗЕМНА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 10 юни 2016 г.


Община Силистра уведомява гражданите, че след приключването на авиационната обработка срещу популацията на комари, на 14.06.2016 г. (вторник) от 18:00 ч. до 24:00 ч. ще се извърши наземна такава, като пръскането ще се извърши на територията на град Силистра. На 15.06.2016 г. /сряда/ от 18:00 ч. до 24:00 ч. ще бъде проведена същата наземна обработка срещу популацията на комари и в селата Айдемир, Калипетрово, Ветрен и Сребърна. Пръскането ще се извършва в съответствие със законово регламентираните правила за гарантиране здравето на хората. На основание чл. 32 от Закона за пчеларството, във връзка с изпълнение на изискванията на "Наредба №15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности".

Притежателите на пчелини/пчелни семейства, следва да не допускат достъп на пчели в горепосочения часови диапазон и на упоменатите места, за да се предотврати отравянето им.

Препаратът, с който ще се извърша третирането за намаляване популацията на комари е: "Ротрин 200", с Разрешение за пускане на пазара на биоцидния препарат №0800-1 / 24.07.2009, доставен от "Гарант-пест контрол" ООД гр. София.

Препаратите са безвредни за хората и домашните любимци, поради което няма карантинен срок.

Обработката срещу комари в община Силистра се извършва в съответствие с указанията от Министерство на здравеопазването.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3829
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3829