gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


picture

Публикувано на 27 юни 2016 г.


Община Силистра уведомява гражданите, че на 30 юни 2016г. /четвъртък/ от 20:00ч. ще се извърши наземна обработка срещу популацията на комари, която ще продължи до 6:00ч. на 1 юли. При лоши метеорологични условия, обработката ще се извърши на 1 юли 2016г. /петък/ от 20:00ч. до 6:00ч. на 2 юли.
Пръскането ще се извърши на територията на Дунавския парк и централна градска част на град Силистра, както и в селата Айдемир, Сребърна, Ветрен и Калипетрово.
Препаратът, с който ще се извърша третирането за намаляване популацията на комари е: "Ротрин 200", с Разрешение за пускане на пазара на биоцидния препарат №0800-1 / 24.07.2009, доставен от "Гарант-пест контрол" ООД гр. София.
Пръскането ще се извършва в съответствие със законово регламентираните правила за гарантиране здравето на хората. На основание чл. 32 от Закона за пчеларството, във връзка с изпълнение на изискванията на "Наредба №15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности".
Притежателите на пчелини / пчелни семейства, следва да не допускат достъп на пчели в горепосочения часови диапазон и на упоменатите места, за да се предотврати отравянето им.
Препаратите са безвредни за хората и домашните любимци, поради което няма карантинен срок.
Обработката срещу комари в община Силистра се извършва в съответствие с указанията от Министерство на здравеопазването.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3856
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3856