gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РАБОТНА СРЕЩА В СЕЛО ПРОФ. ИШИРКОВО


picture

Публикувано на 27 юли 2016 г.


Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов заедно със секретарят на общината, г-н Ростислав Павлов се срещнаха с кмета на с. Проф. Иширково, г-н Стойчо Нечев и представители на инициативен Обществен съвет, подпомагащ дейността на кметството. На нея бяха обсъдени теми и проблеми свързани с живота на общността. 
Основната задача на Обществения съвет е инициирането на дискусии и генериране на позиции, становища и идеи, както и активно участие във вземането на решения за развитие на с. Проф. Иширково. Членове на съвета са хора от селото, сред които основен дарител и инициатор на обществени прояви е г-жа Величка Славова – председател на ЗК „Нива – 93“. На днешната среща бе обсъдено финансовото състояние, възможности и ангажименти към местния футболен клуб. Тази година клубът ще отбележи с редица прояви своята 80 годишнина.
Д-р Юлиян Найденов благодари за активната гражданска позиция и увери присъстващите, че администрацията подкрепя всяка тяхна идея и инициатива, която е добре обмислена и мотивирана, и която ще промени живота в селото.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3905
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3905