gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА


Публикувано на 01 август 2016 г.


Ръководителят на летен клуб "Защо ти?" кани всички членове на клуба на среща днес, 1 август, в Дунавския парк, при първия шадраван, от 17.00ч.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3916