gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ТРИ ПРОЕКТА ПО ПУДООС СТАРТИРАТ


picture

Публикувано на 01 август 2016 г.


Три проекта но Община Силистра са одобрени и финансирани по програма ПУДООС в частта - Тема- 2016г., "Обичам природата и аз участвам". 
Първият от тях ще обнови и промени визията на подхода -стълбите към крепостта. Името на проекта е 
ДА ВЪЗСТАНОВИМ ПЪТЯ КЪМ НАШАТА ИСТОРИЯ - КРЕПОСТТА МЕДЖИДИ ТАБИЯ, ГР. СИЛИСТРА. Според техническото задание ще бъдат подменени начупените стъпала, на площадката ще бъде изграден кът за отдих и детска площадка, ще бъдат монтирани нови пейки и поставени кошове за боклук, ще се засадят още дървестни видове- китайски махмурници и каталпи,ще бъде почистен от литорасли отводнителния канал.Собствеността на Община Силистра е до подпорната стена. Затова и проектът касае тази част. Кметът на общината , д-р Юлиян Найденов и екипът му: Ростислав Павлов- секретар, Денка Михайлова,зам.-кмет "Хуманитарни дейности", Весела Тодорова- ръководител на проектите представиха и другите два проекта: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРЕВНА ПЛОЩ В СРЕДНА ИВИЦА НА УЛ. СЕДМИ СЕПТЕМВРИ /В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ ДО УЛ. ДОБРИЧ/, ГР. СИЛИСТРА и КЪТ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА С. СРЕБЪРНА.
Изпълнителите са "Синева"ЕООД и "Ербауер" ООД.Общата стойност на трите проекта е почти 30 хил.лв. 
В с. Сребърна чешмата, подарена от рода Цоневи, ще бъде отремонтирана и ще са изгради кът за отдих.
По проектите са взети под внимание препоръките на СНЦ"За по-добра и красива Силистра", на доброволците от УП, както и на хората от село Сребърна.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3917
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3917