gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 02 август 2016 г.


На 03 август, от 10,30 часа, в залата на Общински съвет, по покана на д-р Мария Димитрова, председател на Общински съвет – Силистра ще се проведе традиционната среща на Председателя на ОС с децата от Лятната програма на Община Силистраорганизирана от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Тази година децата ще влязат в ролята на местни парламентаристи, които ще обсъдят и гласуват решения, свързани с организиране на Ден на спорта и талантите и екоден в рамките на заниманията на Летни клубове по интереси 2017.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3920