gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2016


picture

Публикувано на 03 август 2016 г.


Уважаеми деца и родители, 
Поради големия интерес и постъпила молба от Вас Ви уведомяваме, че клуб „Танцова аеробика“ на Община Силистра - МКБППМН ще продължи заниманията си и през месец август. Занятията ще се провеждат в понеделник и сряда от 16,30 ч., в периода 08 – 31 август 2016 г., в мол „Сентрал парк“, ет.2.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3926