gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА


Публикувано на 05 август 2016 г.


Заповядайте на работна среща на Община Силистра и Българска фондация „Биоразнообразие” със заинтересованите страни на 25.08.2016 г./четвъртък/ от 17.00 ч. в Общински съвет – Силистра, във връзка с номиниране на Поддържан резерват „Сребърна” за сертифициране като Биосферен парк по Програмата „Човекът и природата” на ЮНЕСКО.
Предстои обсъждане на възможността за присъединяване на територията на Община Силистра към преходна зона /зона за развитие/ на евентуален Биосферен парк „Сребърна”, което би спомогнало за международния престиж, икономическото и културното развитие на общината, чрез популяризиране на бранда , създаване на туристически маршрути, продукти и услуги.
Вашето участие в работната среща е важно за общността!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3930