gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ТП "ДЪРЖАВНО ГОСКО СТОПАНСТВО - СИЛИСТРА" ПРЕДЛАГА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - АКАЦИЯ НА ЦЕНА 26.00 ЛВ. ЗА КУБИЧЕСКИ МЕТЪР ДЪРВЕСИНА, БЕЗ ДДС


Публикувано на 18 август 2016 г.


ТП "Държавно госко стопанство - Силистра" уведомява жителите на община Силистра, че предлага дърва за огрев - акация на цена 26.00 лв. за кубически метър дървесина, без ДДС.

Желаещите да закупят дърва трябва да подадат заявление в кметстата по населени места. За жителите на гр. Силистра - това е Деловодството на Общинска администрация.

Заявление ще се приемат от 22 август 2016 г. Заявленията ще бъдат разглеждани по реда на подаване  - количествата са ограничени до 5 куб м.

Общият размер на отпуснатото сечище е 884 куб. м. дървесина. Всеки желаещ трябва сам да осигури превоз на дървесината, да плати заявените количества и да отиде в сечището в с. Айдемир да ги прибере.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3943
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3943